Langerné Buchwald Judit  tanulmánya a Juhász Erika és Endrődy-Nagy Orsolya által szerkesztett Oktatás – gazdaság – társadalom című kötetben.  (440. oldaltól) Kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2019.  (HERA Évkönyvek VI.)

Az alternatív iskolák finanszírozásáról a 2000-es évek elején készült elemzés. Azóta részarányuk és a működésüket szabályozó törvényi háttér – a köznevelési törvény, a költségvetési törvény – változott, valamint az alternatív oktatást nyújtó intézmények között megjelentek az eddigiektől eltérő modell szerint működő intézmények is, mint a gyerekek alternatív oktatását a tanuló nem alternatív iskolai magántanulói státuszának fenntartása mellett vállaló magán- és otthontanuló közösségek, ezért szükségesnek láttuk az alternatív iskolák jelenlegi finanszírozásának elemzését. Ennek keretében vizsgáltuk egyrészt, hogy hogyan változott napjainkra az alternatív iskolák költségvetési támogatása, másrészt, hogy milyen finanszírozási modelleket alakítottak ki működésük költségeinek fedezésére. Ezen kívül feltártuk, hogy milyen mértékű anyagi hozzájárulást várnak el a különböző alternatív iskolák a családoktól a gyermekeik oktatásához, azaz, hogy biztosított-e az alternatív oktatáshoz való hozzáférés esélyegyenlősége vagy az alternatív iskolák inkább a jó anyagi háttérrel rendelkező családok számára nyújtanak minőségi oktatást.

Olvasd el a teljes cikket a HERA évkönyvben!