Harmincéves az AME

Az alábbi köszöntők az AME30 jubileumi közgyűlésen hangzottak el.

Sövényházi Csilla, Várhegyi György feleségének beszéde

Kereszty Zsuzsa, a Várhegyi György Alapítvány volt kurátora, az AME tiszteletbeli pártoló tagja köszöntője, amelyet a közgyűlésen Bibó István olvasott fel

Tisztelt Közgyűlés,

az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete megalakulása óta, 30 éve magáénak tekinti azt a szellemiséget, amelyet az alapító Várhegyi György ennek a közösségnek szánt: az intézmények érdekvédelmét az éppen aktuális közoktatáspolitikai közegben, és  szakmai minőségük  önkontrollra épített,  folyamatos megújulását. –  Meggyőződésem, hogy Várhegyi – aki éppen ebben az évben lenne 100 éves – ha itt lenne, kellő szenvedéllyel irányítaná figyelmünket az Egyesület küldetésének két nélkülözhetetlen elemére: hatásunkra a közoktatás egészére, és lehetőségeinkhez mért felelősségünkre – azokért a gyerekekért is,  akik még nincsenek, vagy alig vannak jelen az Egyesület intézményeiben.

   Várhegyi a hetvenes években – gondoljuk el, több mint negyven évvel ezelőtt! – az óbudai Bécsi úti általános iskolában (ma az épületben Waldorf iskola működik) Csongor Anna szociológussal – az óbudai temető mellett élő cigány családok gyerekeit befogadva – elindította az első hazai cigány-integrációs osztályokat. A programban magam is részt vettem, módom volt megismerni az Egyesület alapítójának értékrendjét. Ennek az értékrendnek két lényeges oktatáspolitikai eleme volt:

 –  el kell érni azokat a gyerekeket is (nem a cigány, hanem általában a szegény gyerekeket) ,akik – Takács Etel szép szavaival – ’kiművelésüket csak az iskolától várhatják’.  Ma ez a praxisban például azt  jelentheti, hogy az egyes intézmények, akár maga az egyesület is,  olyan ösztöndíjrendszert hoz létre, amely évfolyamonként néhány gyerek számára kiváltja a fenntartó alapítvány szülői támogatását.

– a másik cél, mondhatjuk nyugodtan úgy is, küldetésünk másik eleme, hogy az alternatív mozgalomban megszületett  értékek infiltrálódjanak, szivárogjanak át, szűrődjenek be az állami-egyházi iskolák praxisába is. Ennek a lehetetlennek látszó feladatnak létezik egy igen egyszerű módja – van is olyan alapítványi iskola, amely ezzel már sikerrel próbálkozott – rendszeres ritmusban visszatérő nyílt napokra meghívjuk a közelben működő állami-egyházi iskola pedagógusait.  Ezeknek a találkozásoknak a hatása meglepően pozitív lehet.

Vettem a bátorságot hozzá, hogy az alapító Várhegyi György két fontos üzenetét kihangosítsam – meg vagyok győződve róla, hogy ebben nem tévedtem.

Minden jót a következő évtizedhez, benne a mindennapjainkhoz!

2022. április 19-én                                                                                           Kereszty Zsuzsa

Dr. Bibó István, az AME elnökségi tagja és a Várhegyi György Alapítvány kurátora beszéde

(feltöltés alatt)