figyelemfelhívás

A veszélyhelyzetre való tekintettel meghosszabbították a működési engedélyek iránti kérelmek beadásának határidejét június 30-ig!

118-as Magyar Közlöny:

1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) tekintettel a működési engedély iránti kérelem
a) új iskola indítása esetén, valamint
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti esetben
– a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 39. §
(5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2020-ban június 30-áig nyújtható be a kormányhivatalhoz.
(2) Ha jogszabály az iskola pedagógiai programjának részeként a szakképzésről szóló törvény szerinti
programkövetelménynek való megfelelés biztosítását írja elő, a programkövetelményre vonatkozó javaslatot
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (1) bekezdésétől eltérően e rendelet hatálybalépését követő
naptól lehet benyújtani a szakképzésért felelős miniszternek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő harminc nap.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.