LAUDATIO
NEUMANN KÖZÉPISKOLA

  1. május 11.

Amikor 1987 szeptemberében elindult itt a képzés, egy kis iskola volt, alig több mint háromszáz tanulóval, mintegy húsz tanárral, és mindenki úgy érezte, a világvégén, egy lakótelep közepén. Az elmúlt 32 év mindent megváltoztatott.

Az iskola naggyá nőtte ki magát: több, mint ezer tanulójával, száz tanárával a város egyik legnagyobb létszámú középfokú oktatási intézménye lett. De nem a mennyiségi fejlődés elsősorban a legfontosabb: az intézményben az állandóságot az állandó változás, a jobb keresése, az oktatás folytonos és folyamatos megújítása adja. Így váltunk kísérletező, állandó útkereső iskolaként stabil ponttá: az igényes oktatás, a minőségre való törekvés színhelyévé és színterévé, városunk elismert iskolájává. Megváltozott perifériális helyzetünk is. Nemcsak azért, mert mára az intézmény házai “behálózzák” a várost, öt helyen folyik immár a munka, hanem főleg azért, mert hírünk a centrumba vitt.  A Neumann a középiskolai oktatás központi helyévé vált a városban, számolni kell vele.

32 év az ember életében is nagy idő, szinte egy emberöltő. Ma már olyanok járnak az iskolába, akik az alapításkor még meg sem születtek. Számukra az alapítás tényei “történelmi” események. Az alapítók számára, vagy azoknak, akik az első évektől kezdve itt voltak, életük egy részét, jelentős részét jelenti. Számukra ez, ami létrejött egy életmű lehet. Életműve az iskola vezetőjének, aki nyugtalan szellemével nem engedi megállni a fejlődést, életműve az itt dolgozóknak, akik mintegy testet adnak, tevékenységükkel, oktató-nevelő munkájukkal törekvéseinek. De életműve az itt tanuló, állandóan változó ifjúságnak is, akikben újra és újra megtestesül a szellem, az a neumannos szellem, amely bár nehezen megfogható, de mégis jól felismerhető mindenkiben, aki néhány évet eltöltött a lila falak között.

1993-ban Sipos Mihály kezdeményezésére, irányításával a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium alapítványi iskolává vált. Ez a forma még tovább növelte az iskola elismertségét helyi, megyei és országos viszonylatban. Hamarosan, köszönhetően az elkötelezett és energikus munkának, a Neumann a régió egyik legjobb iskolájává vált.

A 32 éves iskola a felvételi és a verseny-eredmények alapján az országos listán tartósan előkelő helyet foglal el a középiskolák között, ezzel Eger város hírnevét is öregbítve.

Az iskola széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert ápol. Rendszeres az esslingeni testvérvárosi látogatás, de a lippstadti diákcsere program, vagy egy-egy szélmalomharc Hollandiában, testvérkapcsolat a franciaországi partnerrel valamennyi diák épülésére szolgál.

Mi minden van még ebben az épületben?

ECDL vizsgaközpont

Akkreditált, kiváló tehetségpont
-Feladatuk a tehetségek felfedezése, tanácsadás, pályaorientáció, a tehetséges fiatalok ellátása személyükre szabott tájékoztatásokkal. Intézményi, helyi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések támogatása.

Európai Parlament Nagykövet iskolája
– A program célja az európai polgári ismeretek és az európai parlamenti demokrácia üzenetének megerősítése a fiatal korosztály körében. A 2016-17-es tanévben a Neumann 25 másik iskolával együtt elnyerte annak lehetőségét, hogy az EP Nagykövet iskolája lehessen.

NIVÁK
– Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Centrumot (NIVÁK), azzal a céllal, hogy Egerben és annak vonzáskörzetében a vállalkozói kultúra terjesztésének és fejlesztésének egyik központjává váljon.

Mind e tevékenységek mellett jut arra is figyelem, hogy az iskola, akár a tanulók, a pedagógusok, vagy az iskolavezetők nyilvános megjelenéseik alkalmával hangsúlyozzák a nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi jellegüket, és azt, hogy a Neumann tagja, zászlós hajója az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének, hitet téve ezzel a tanulás és tanítás szabadsága melletti elkötelezettségének.

Bak Zsófi

————————————————————————–

Dr. Sipos Mihálynak,

az egri Neumann János Középiskola és Kollégium Igazgatójának

Tisztelt Igazgató Úr, kedves Sipos Mihály!

Holnap délelőtt az Alternatív és Magániskolák Egyesülete Várhegyi György Díjának kuratóriuma a Várhegyi Család képviselőinek jelenlétében átadja  az Iskola Tantestületének a Várhegyi György Díjat.

Olvasom az Iskola honlapját, portálját, próbálom érzékelni, befogadni azt, amit az iskola tantestülete az Ön vezetésével több, mint 30 év alatt teremtett. Felidézem a laudációt, amelyet 2002-ben  az iskolát fenntartó Alapítvány egyik kurátora Igazgató Úr díjának átadásakor mondott;  nézem, hallgatom  a németül vitázó, tehetségfüzeteiket átvevő, holland, német, francia társ-intézményekkel közös projektekben résztvevő, a végzősök bálján táncoló  diákokat , olvasom a különböző versenyeken nyertesek névsorát – és  nyilvánvalóvá válik számomra: egy életmű kiteljesedését látom

Az 1987 augusztusa és 2019 májusa között az Ön vezetésével itt dolgozó tanárok és diákok életművét, amelynek legfőbb értéke éppen az, hogy abban segítik gyerekeket, hogy saját legjobb lehetőségeiket kibontsák.

Milyen nagy dolog lenne éppen ezt az iskolapéldát, az iskola évtizedeken keresztül folyó innovatív létét  a hazai szakképzés számára felmutatni! A Várhegyi-Díj célja a jelenlegi és egykori tantestület munkájának az elismerésén túl éppen ez: rávilágítani az olyan iskolázási gyakorlatra, amilyet Önök megteremtettek.

Szívből gratulálok a díjhoz, sajnálom, hogy nincs módom arra, hogy ezt személyesen tegyem, az átadásnál gondolatban leszek jelen.

2019. május 10-én

Kereszty Zsuzsa
korábbi kuratóriumi elnök