Beszámoló az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének november végi Igazgatói Csütörtökén elhangzott előadásokról

Az AME minden hónapban szakmai találkozót tart a tagjai számára, ahol az aktuális témákról lehet tájékozódni és tapasztalatokat cserélni. (a korábbi ICS-k témái és információi innen elérhetőek)

A 2020. november 26-i ICS-n a járványhelyzetből adódó szakmai-pedagógiai kérdésekről beszéltünk.

A téma jogszabályi hátteréről a tagjaink számára itt elérhető az előadás diasora. Az előadás után több iskolánk számolt be a tapasztalatokról.

A kérdéseinket az AME tagok előzetes érdeklődései nyomán fogalmaztuk meg:

  • Hogyan folyik a hibrid oktatás? Hogyan lehet egy osztályt egyidejűleg távoktatásban és helyszíni foglalkozásban részesíteni?
  • Hogyan értékelik a diákok munkáját? Mi történik, ha a digitális oktatás következtében egy diák lemarad, vagy nem tud teljesíteni?
  • Hogyan kommunikálnak a szülőkkel a hibrid oktatásról? Milyen visszajelzések érkeznek a szülőktől?

(A fényképek az iskolák facebook oldalairól származnak.)

Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola,  Kékesné Czinder Gabriella  igazgató

Az Addeturba sni, autista, mozgássérült diákok is járnak. A gyerekek nagy része, akár a fele valamilyen olyan állapottal küzd, ami miatt a COVID-os világban még nagyobb védelemre, odafigyelésre van szüksége.

Tavasszal szinte elsőként vezették be a teljesen online oktatást a Teams segítségével. Minden terem föl van szerelve a kívánt eszközökkel: számítógép, kamera, monitor, digitális tábla.

A gyerekeknek, akiknek nem volt eszközük, adományokat gyűjtöttek. Végül nem volt olyan, aki infrastruktúra híján nem tudott részt venni a közös munkában.

A tanév elején felmerült a helyzet súlyosbodásának kérdése, úgyhogy nem szerették volna a gyerekeket feltétlenül az iskolában tartani. Mivel megoldották, hogy otthonról ugyanúgy részt tudnak venni az órán, ezt meg is tudták lépni. A tanárok úgy kezdik az órát, hogy beindítják a gépet, csatlakoznak a Teams-hez, amibe bekapcsolódhatnak azok is, akik otthonról vesznek részt a  munkában. Látják a digitális táblát, hallják a magyarázatokat. A tanárok munkája nehezebb, mert sokkal nagyobb energiát igényel ez a feladat.

Volt kolléga, aki azt mondta, hogy ő olyan súlyosan sérült, vagy krónikus betegsége van, amivel nem mer személyes jelenléttel tanítani: ők otthonról tudnak a gyerekeknek órát tartani. Mivel középiskoláról beszélünk, a gyerekek önállóbbak – a sérültek kivételével. Közülük volt, aki bent maradt az intézetben (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja), ahol valamilyen módon segítik őket, illetve a szülők is maximálisan partnerek voltak abban, hogy úgy tanítsák gyerekeiket, ahogyan ők szeretnék. Volt, aki kérelmezte, hogy otthonról tanulhasson, volt, akinek az iskola javasolta, hogy jobb volna otthon maradnia. Így aztán gyakorlatilag szeptember óta kétharmados iskolával működnek. Ha a diák otthonról tanul, és minden órán részt vesz, bejelentkezik, akkor az olyan, mint a jelenléti oktatás: nem hiányoztak az óráról.

Magát az egész oktatást úgy szervezték meg, hogy egy digitális tanrendre vonatkozó Házirend kiegészítést készítettek. Ebben szabályozták azt is, hogy mi tekintendő hiányzásnak. GDPR szakemberrel is egyeztették, hogy hogyan lehet a jelenlétet igazoltnak tekinteni. A gyereknek valamilyen módon látszódnia kell az órán. Nem elég az, hogy bekapcsolja a gépet, hanem valamilyen módon meg is kell nyilvánuljon az órán.

Az a helyzet, amikor a tanár otthonról tanít, kicsit nehezebb, hiszen ha nagyon sokan akarnának egy időben otthonról dolgozni, az problémát jelentene. Az Addeturban dolgoznak asszisztensek, akik felügyelik a gyereket ebben a távoktatási helyzetben, az otthonról tanító kolléga pedig látszik a digitális táblán; így az is, aki otthon maradt, és az is, aki jelen van tudja követni az órát.

A Teams rendszer sokrétű, nagyon jó lehetőségeket nyújt: meg lehet osztani ppt-ket, meg lehet osztani digitális tartalmakat, föl lehet tölteni anyagokat, van olyan része, ahol lehet dolgozatot íratni.

A tanárok Redmenta továbbképzésen vettek részt: ezen a felületen egyszerű, jó dolgozatokat lehet írni. Ennek a segítségével fölmérhető, hogy kinek, milyen a tudása. Az Addeturban eddig is gyakorlat volt, hogy aki nem tud írni, az szóban felel. Kétszemélyes beszélgetésekre, akár felelésre most is van lehetőség: látható a bekapcsolt képernyő előtt, hogy a diák valóban a megszerzett tudása alapján ad feleletet, nem pedig valamilyen segédeszköz használatával.

Olyan projektmunkák is készülnek, amik enyhítenek a minden órán való egysíkú képernyő előtt ülésen. Ezeket is lehet értékelni. Csoportmunka megvalósítására is van lehetőség a digitális keretek között, ugyanis a rendszeren belül a gyerekek is tudnak egymással kapcsolatba kerülni.

Aki lemarad, azt toleránsan kezelik. Azt azért lehet tudni, hogy ő most a saját hibájából maradt-e le, vagy azért, mert nem értette a tananyagot. A fejlesztések ugyanúgy meg vannak tartva, a korrepetálásra be lehet jelentkezni online, csakúgy, mint a nyelvvizsga előkészítő csoportba. Sőt, még bizonyos szakköröket is megtartanak online formában. Csak a művészetterápiás szakkör maradt el.

A szülők általában partnerek, sokan nagyon büszkék a tanárokra, hogy ennyit dolgoznak. Az iskola sok olyan levelet kapott, amelyben azt írják a szülők, hogy most látják csak igazán, milyen nehéz a tanárok feladata a gyerekekkel. Negatív tapasztalatuk nemigen volt. Mindig meg lehet találni, hogyan lehet a gyerekeknek segíteni. Nyilvánvalóan több munkát kell fektetni ebbe a tanítási formába, mint amennyi a jelenléti oktatásban szükséges.

Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány, Pécsi Zenede, Hódosi Cecília szolfézstanár, szakmai igazgatóhelyettes

Egy művészeti iskolában speciálisak a problémák és a megoldások is. Különös a helyzetük, mivel szinte valamennyi korosztály, óvodától a felnőttig vesz részt az oktatásban. Sok telephelyük van, nem csak egy tanteremben valósítandó meg a digitális oktatás, valamint az egymástól nagymértékben különböző otthoni körülményekhez is alkalmazkodni kell.

Az is jelentősen befolyásoló hatású, hogy a tanároknak  maguknak milyen technikai eszközök állnak a rendelkezésükre. Egy művészetiskola eddig általában nem IT eszközökre, hanem a szakmai tevékenységeket támogató felszerelésekre költött: hangszerre, ruhára, rajzeszközökre stb. Tavasszal gyors és hatékony reakcióra volt szükség úgy, hogy közel sem állt rendelkezésre minden teremben a kívánt digitális tábla, mikrofon, kamera stb. Kezdetben a Google classroom-ot használták.

A művészetoktatás abban is különbözik az általános oktatástól, hogy mind egyéni, mind pedig csoportos képzési formában zajlik. Az egyéni képzés tekintetében fontosnak találták, hogy első körben a szülőket tanítsák meg arra, hogy mit kell csinálni.

Ősztől hibrid formában tanítottak úgy, hogy a gimnazisták otthon, a kicsik pedig az iskolában voltak.

Tavasszal a rengeteg iskolai feladat miatt a szülők kérésére felvették és elérhetővé tették egy YouTube csatornán a szolfézs órákat, úgyhogy akkor kezdtek hozzá ehhez a gyerekek, amikor az iskolai feladatokkal már elkészültek. Akkor nézhették meg, amikor nekik megfelelt. A szülői visszajelzések arról biztosították a tanárokat, hogy ez jó megoldás volt. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a szülők bevonása – különösen kicsi gyerekek esetében – nagyon fontos. Akkor is ott kell legyenek a gyerekek mellett, ha semmilyen képzettséggel nem rendelkeznek.

A tanárok részéről rengeteg háttérmunkára volt szükség annak érdekében, hogy a hibrid oktatás olajozottan működjön. Egy harminc perces óra előtt a tanár lehet, hogy másfél órát dolgozik, amíg felkészül a távoktatásra.

Európa 2000 Gimnázium, Papp András igazgató

Mindannyian tudták, tudják, hogy a helyzet nem egyszerű. A legegyszerűbb forma az lenne, hogy senki nem mozdul, csak nézik és hallgatják a tanár tábla előtti előadását,  de az Európa2000-ben ezt nem gyakran alkalmazzák.

Figyelemmel kell kísérni az otthon tanulók és a bejárók arányának változását ahhoz, hogy hatékony formában lehessen közvetíteni a tananyagot. Amint több diák kényszerül otthon maradásra, azonnal lépni kell, és átállni a digitális oktatásra.

Az iskola a Teams-et használja a feladatok kiadására, míg a Onenote-ot az együttműködésre és a  közös munka végzésére. Tapasztalataik szerint Teams-ben minden óra megtartható.

Az elszigetelődés megakadályozása az egyik fő céljuk és feladatuk. Ennek érdekében állandó beszélgetést folytatnak mind a diákokkal, mind pedig a tanárokkal. Virtuális „kávézókat”, beszélgető órákat hoznak létre: ezeken bárki részt vehet, aki akar, akinek csak szüksége van rá, aki úgy érzi, hogy egyedül nem megy. Rendkívüli fontosságot tulajdonítanak a diákok visszajelzéseinek, ezért erre biztatják őket nap mint nap, sőt, naponta többször. Nem maradhatnak el értekezletek sem, ahol meghallgathatóak egymás tapasztalatai, sikerei, kudarcai. Fontos, hogy a közösségben ne veszítsék el egymást. Kellenek azok a „tükrök”, visszajelzési lehetőségek, amelyeket eddig megszoktak. Az egymás órainak meglátogatása is éppúgy megvalósítható digitális formában, mint offline.

Az iskolavezető bemutatott egy diákok számára készített feedback táblát, amelyet online lehet kitölteni és visszaküldeni. Ezek kiértékelése is számítógéppel történik, és azonnal közre is adható.

Az értékelés sem ugyanolyan digitális oktatás esetében, mint osztálytermi tanítási szituációban: ebben a helyzetben ugyanis kiemelten szükség van emberségre, empátiára. A feladatok leírását sokkal részletesebben kell a diákok rendelkezésére bocsátani, mert hiányoznak olyan metakommunikatív eszközök, amelyek személyes jelenlét esetében kiegészítik az akár kevesebb szóval körülírt feladat megadását. Érdemes egy játékos pontrendszert bevezetni, amelynek használata vidám versenyszellemet csempészhet a virtuális világba. Az Európa 2000 Középiskola a Rubric rendszert használja e célra.

A szülőkkel való kommunikáció a hitelességre és a nyíltságra kell, hogy alapuljon. Platformnak erre főleg a Teams-et használják. A fogadóórákat, a szülői értekezleteket a diákok „jelenlétében” tartják, így mindenki tud mindent.

Kiemelt jelentőséget kaptak a hírlevelek osztályonként, évfolyamonként, tagozatonként és csoportonként. Amint probléma adódik, online szülői értekezlet összehívására kerül sor. Ezeken és egyéb alkalmakkor is megtanítják a szülőket arra, hogyan tudják segíteni az oktatást: mit nézzenek, mire kérdezzenek rá gyermekeiknél. Szükség esetén az eKrétában is lehet jelzést küldeni.

Rákospalotai Meixner Általános Iskola, Ungár Ágnes igazgató

Annak ellenére, hogy általános iskolaként nem kellett bezárni kapuikat, vannak otthon maradó diákok és tanárok is egyaránt, így hibrid oktatási formában dolgoznak.

Már az elején egy videó üzenetben magyarázták el a gyerekeknek, hogy a felelősségük megnőtt, hiszen saját tanulásukért felelősek lettek. Különösen a felső tagozatban igyekeznek ezt nap mint nap hangsúlyozni diákjaiknak.

Tavasszal rögtön az első napon összeállítottak egy digitális órarendet, és ezt igyekeznek szigorúan betartani és betartatni, mivel az volt az egyik legnagyobb gond, hogy az otthontanulás mellett szétcsúszik a gyerekek napja. Ezért már a reggeli beszélgető köröket is megtartották vagy üzenet, vagy online-kontakt formában minden évfolyamon.

A felsősöknek még egy délutáni sávja is volt, amelyben az osztályfőnökökkel tartottak egy ventilláló fél-háromnegyed órát. A tanárok számára pedig virtuális teaházakat rendeztek be, csoportonként alkalmat adtak egymásnak a beszélgetésre, az otthon maradni kényszerülők elszigetelődésének megakadályozása érdekében. Az értekezleteket is online tartották. Délután önkéntes alapú tanulószobát is biztosítottak a kicsiknek annak érdekében, hogy nagyjából sikerüljön egyben tartani őket.

A Zoom-ot használják. A tanév kezdetén beszereztek plusz húsz tabletet, egyrészt azért, hogy ne felejtsék el, mennyi mindent lehet a digitális oktatásból hasznosítani még a legkisebbek számára is, másrészt pedig azok számára, akik hibrid részvételre kényszerülnek. Infrastrukturálisan tehát képesek voltak és vannak a digitális és a hibrid oktatást fenntartani, hatékonyan alkalmazni.

Jelenleg ahol a tanár van online, és a diákok ülnek a teremben, tanári technikai segítséggel indul az óra, majd úgy folyik, mintha egy légtérben volnának. Az alsósok egyenként foglalkoznak a fejlesztő tanárral, amennyiben ő kényszerült otthon maradásra. Ha kiscsoportos foglalkozásról van szó, de a fejlesztő tanár beteg, akkor feladatokat küld a bent lévő kollégájának, aki e feladatok felhasználása mellett differenciáltan foglalkozik azokkal a kisgyerekekkel, akiknek normál esetben fejlesztő órájuk lenne. A lemaradásokkal kapcsolatban megtesznek mindent, de a gyerekeket nem hozzák lehetetlen helyzetbe.

Megállapítható, hogy a digitális oktatás megterhelő, fárasztó, időigényes, de rendkívül izgalmas és hatékony.

A gyerek szempontjából pozitívan igyekeznek megoldani az értékelést. Például az, aki digitálisan jelen tud lenni, és így részt vesz az órán, az nem számít hiányzóak.

Meixner Iskola diákjai

Rendkívül fontosnak tartják az állandó és kimerítő tájékoztatást, amelynek heti rendszerességgel eleget is tesznek. Ez eredményezi azt, hogy a szülők a lehető legjobban együttműködnek, a fertőzés – egyelőre – elkerüli az iskolát.

Rogers Személyközpontú Óvoda és Iskola, Lipták Erika igazgató

Lévén az iskola nevében is és filozófiájában is személyközpontú, működésük alapját a kapcsolatok képzik – ezért a kezdetek kezdetétől fogva ezek kezelése volt a legfontosabb.

A márciusi iskolabezáráskor látható volt, hogy kiemelkedő jelentősségű a minél előbb megkezdett kommunikáció a szülőkkel, és azóta is ez az egyik legfontosabb elem, ami vezérli őket. Problémakezelésük alapja is a szoros szülői kapcsolattartás.

Mindjárt a bezárás elején két nap alatt elsajátították a Google classroom használatát, azóta is ezt használják.

A Rogersben az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy a vegyes korcsoportokat igénylő tevékenységeket – pl. a témanapokat – hogyan tudják megoldani, illetve mi lesz a nagyobb közösségi programokkal. Azóta megvalósítottak egy iskolaszintű öko- és egy sportnapot is.

Több gyerek jobban működött online, mint személyes jelenléttel, azonban voltak többen, akik „szétestek” – őket nehéz volt megtartani. Ezekben az esetekben a szülőkkel kellett szoros kapcsolatot tartani. Hetente beszéltek velük, akár közösen, akár egy-egy tanárral külön. Új hagyományt alakítottak ki, sok osztályban szerveztek napindító és napzáró találkozásokat, ez még felsőben is működött, noha ott reggeli beszélgetőkörök már nincsenek az iskolában.

Ezt a tanévet azzal kezdték, hogy megvizsgálták a tavaszi félév online tanulásának tapasztalatait, illetve áttekintették, hogy hogyan lehet fejleszteni az informatika teremet.

A szülőkkel való szoros együttműködés során kialakult az a gyakorlat, hogy amint a szülő egy esetleges megbetegedés legkisebb jelét fedezi fel akár önmagán, akár a gyerekeken, akkor a tanulót nem engedi az iskolába. A pedagógusok a szülőkkel egyeztetve sokféle igazolást elfogadnak, és megszervezik, hogy az otthon maradó gyerek online részt vegyen az tanulásban és az osztály életében.

Van az iskolában veszélyeztetett gyerek, aki eleve nem jön közösségbe. Ezekben az esetekben az iskola szerződéses megállapodást kötött a szülőkkel, amelyben leírták, mi az oka annak, hogy ez a gyerek csak online vesz részt az iskolai munkában, kinek mi a feladata, kötelessége, joga. Ők tehát nem hiányzók, hanem mindennap online oktatásban vesznek részt, és így is jól teljesítenek.

Az első osztály kivételével minden osztályban működik a hibrid oktatás. A tanárok utólag vagy előre mindig beküldik a tananyagot, így később is visszakereshető egy-egy anyagrész.

A gyerekek a házi feladatokat küldik be az online felületre, így mindenki lát mindent, és mindenki tud keresni bármit, hiszen mindent egy helyen megtalál.

Az órákon való részvételhez a következő infrastruktúrát alakították ki: minden osztályban van vagy projektor vagy okostábla, illetve minden osztályban van egy laptop és tabletek.

Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Elekes Mihály igazgató

A Színes Iskolában szintén Rogers személyközpontú megközelítésével dolgoznak, ezért náluk is a kapcsolatok a legfontosabbak.

A reggeli beszélgetőkör zajlik általánosban is, gimnáziumban is – ezekre nagy igény van.

Minél idősebb osztályban tartanak ilyet digitálisan, annál jobban oda kell tenni magát egy tanárnak, hiszen nehezebb a figyelmet fenntartani. A gyerekekkel állandóan tartják a kapcsolatot a Facebookon.

Fontosnak tartják, hogy mindig legyen reakció. Az iskolában is van olyan sáv, amikor a tanárok nem tanórát tartanak, hanem konzultációs óra van: ilyenkor lehet beszélgetni, feladatot pontosítani, kettesével, hármasával együtt lenni. A tapasztalatuk az, hogy bármi jó, ami fenntartja a kapcsolatot: az óvodában például az óvónő által felvett mesére otthon aludtak a kicsik. Lehet társasjátékozni is online. A Színes Iskolában gyerekjóléti szolgálat is működik (200 gyerekről van szó), és akár online terápiába is járhatnak gyerekek. Tudják, hogy nem ez a legjobb megoldás, de sokkal jobb, mint semmi.

Az infrastruktúra lehetne jobb, de ennek kevés a jelentősége, hiszen van okostelefon és laptop, a kapcsolattartáshoz ez is elég.

Fontos a felelősség kialakítása, az önálló munka. Mivel a Színes Iskolában ez  a jelenléti oktatásban is hangsúlyos,  könnyen átállnak erre a gyerekek a digitális tanulás során is.

Igyekeznek olyan feladatokat adni, amelynek során a puskázásnak nincs jelentősége, hiszen a tevékenységet értékelik, nem az eredményeket. Aki puskázik, az meg is megtanulja azt, ami szükséges.

Kürt Gimnázium, Molnár Lajos iskolavezető

Szülőkkel folyamatos kommunikáció zajlik, nekik meg is van az igényük erre. Ők a digitális oktatás során szembesülnek azzal, hogy hogyan is működik a gyerek akkor, amikor iskolában van. A kommunikáció nagyon fontos, ezért minden pillanatban küldenek tájékoztatót, amikor bármi változás történik.

Küldtek, amikor részben voltak iskolában, küldtek, amikor be kellett zárni, küldenek mindent arról, hogy hol tartanak órát, mely felületen.  A szülőknek mindent tudni kell ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat.

A hibrid órák nagyjából így zajlottak: belépett a tanár a Zoom-ba, a Discord-ba, majd az asztalra tette az eszközt, és az otthon ülők követhették az órát – jó lenne, ha lenne erre jobb megoldás. Van ugyan olyan eszköz, ami mikrofon és hangszóró egyben, de sajnos csak egy ilyen van az iskolában. A csoportmunkára megoldás lehetett, hogy a gyerekeket bízták meg azzal, hogy lépjenek kapcsolatba egymással online.

A Zoom-ban is vannak csoportszobák, a tanár is be tud oda lépni, ránézhet, mit csinálnak a gyerekek, mire jutnak együtt. A csoportmunkás együtt dolgozás csökkenti az elszigetelődést.

Az értékelésre sokféle módszert alkalmaznak. Van kolléga, aki dolgozatot egyáltalán nem irat, helyette beadandókat kér. Volt, aki csinált olyat, hogy „vérszerződést” kötött a gyerekekkel, offline és online is. Ez úgy zajlott, hogy alapként a gyerek megkapja a 100%-ot egy adott időszakra látatlanban, viszonzásul megígéri, hogy teljes agyával, lelkével részt vesz az órán. Ha nem dolgozott, akkor is az övé volt a 100%, meg az erkölcsi felelősség, hogy megdolgozott-e érte. Az önértékelést hangsúlyosan érvényesítik: a gyerekek a saját munkájukat értékelik sokféle módon.

A dolog rákfenéje az, hogy amit önmagát biztonságban érezve le tud adni a tanár, az a tananyag. Alaposan végiggondolandó, hogy mit terhelünk rá a gyerekekre ebben a helyzetben bizalmatlanságunk vagy maximalizmusunk okán. Az lehet a követendő alapelv, hogy ami az órán van, az van: ha ott megcsinálja a gyerek – mert megcsinálható mennyiséget kap -, akkor annyi volt aznapra a feladata. Elég egy gyereknek 7 óra a számítógép előtt, nem kell leckét írnia is még ezután.

Otthon maradtak lemaradásának kérdése: senkit nem lehet a partvonal mellett, út szélén hagyni, ilyenkor őt be kell várni. Azt, hogy minden tanár minden esetben így tesz, nyilván túlzás állítani, de nagyon erősen erre törekednek. Ráírnak, rászólnak az eltűntre, meg nem jelenőre, figyelmeztetik; nem kezdődik el az óra, amíg ott nincs mindenki, akire számítanak; beírják a késést; megkérdezik, amikor megjött, hogy mi történt, technikai ok, vagy személyi hiba… és  minden választ elhisznek, fontos a bizalom. Tehát normál tanulási-tanítási helyzetet próbálnak teremteni, de a legnagyobb megértéssel, mert a helyzet közel sem normális.

Az iskola Otthon Tanulási Projektnek (OTP) nevezi digitális munkarendjét. Online tanórán kívüli programokat bemutató online faliújságot működtetnek, amelyre az elérhető eseményeket, programokat folyamatosan kiteszik az iskolapolgárok részére. (Pl. online jógaszakkör, filozófiai estek, online teaház stb.)

Bíznak magukban és bíznak abban, hogy a diákok és felnőttek között megvan az a kialakult kapcsolat, amire ezt az extrém helyzetet alapozni lehet. Amennyiben nincs meg ez a bizalom, nem lehet elérni, hogy olyan helyzet alakuljon ki és legyen fenntartható, amelyben  – miközben a tanár és a gyerek nincs fizikailag egy légtérben -, mintha mégis látná a tanár, hogy mi folyik a gyerek otthonában, fejében, lelkében.

English School of Budapest, Gulyás Eszter manager

Az English School of Budapest a Brit-Magyar Két Tannyelvű Iskola partneriskolájaként számolt be a tapasztalatairól.

A hibrid oktatás nagyobb kihívás, általában nehezebb a tanároknak, ezért több támogatásra van szükségük a menedzsmenttől. Elengedhetetlen a technikai támogatás, valamint digitális eszközök biztosítása, hiszen a tanárnak az egész órát online-barát formában kell terveznie.

Az osztály-szabályokat szükséges előre megbeszélni, esetleg a falon, vagy mindenki által könnyen elérhető helyen megosztani. Már az első alkalommal fontos a gyerekekkel megbeszélni, tisztázni a technikai dolgokat: hova kattint, hogy tölt fel, hogy oszt meg stb.

A szóba jöhető platformok és a megvalósítás felhasználónként változó, megállapodás és infrastruktúra kérdése. Ebben az esetben ez a Google classroom /docs /slides keretei között működik. Azért ez, mert ide egyszerűen linkelhetők videók, online játékok, online táblázatok és egyéb munkafelületek, dokumentációk.

Az online és a hibrid oktatási formákba beférő feladattípusok rendkívül változóak. A videó-összehasonlítástól a diagramokon, cikkek elemzésén, riportok megírásán, rövid olvasási feladatokon át egészen az ellenőrző kérdésekig terjednek. Változatos munkaformák megtartásával biztosíthatják azt, hogy minden résztvevő bevonódjon a foglalkozásba (pár, csoport stb., sok szerepjáték).

Tapasztalataik szerint az órán résztvevő diákoknak is kell egy laptop, amin keresztül az online osztálytárssal tudnak együtt dolgozni akár párban, vagy kiscsoportban. A kamera és a mikrofon bekapcsolása elkerülhetetlen.

Az értékelést szintén változatos formákkal, módszerekkel, gyakorlattal lehet megvalósítani. Az óra alatt is folyamatosan kell értékelni az órai munkát és a társak munkáját. Az otthon lévő diák munkáját projektoron kivetítve az egész osztálynak be kell mutatni annak érdekében, hogy ő is teljes jogúann részesüljön az óra befejező szakaszában folyó értékelésben.

A lemaradókat külön testreszabott, személyes feladatokkal kell ellátni amellett, hogy nagy figyelmet kell fordítani a diákok visszajelzésére is arról, hogy nekik mi nem megy, hol akadtak el, melyik feladatnál találkoztak problémával.

Kollégáink beszámolói megerősítettek bennünket abban, hogy Egyesületünk tagjai rugalmasan állnak hozzá a megváltozott helyzethez, és megpróbálják abból is a lehető legjobbat kihozni: megerősíteni a kapcsolatokat a résztvevők között, és elérni, hogy a gyerekek haladjanak a tananyagban, ne szenvedjenek kárt sem off-, sem pedig online rendszerben annak elsajátításakor.

Itt számoltunk be európai partnereink tapasztalatairól:

Vírushelyzet az európai iskolákban, 2020. április

Vírushelyzet az európai iskolákban, 2020. november

Vírushelyzet az európai iskolákban: digitális oktatás, 2020. november