Bak Zsófia beszámolója az ECNAIS 2020. 11. 27-i online találkozójáról, 2. rész 

Az ECNAIS minden évben két találkozót szervez: egy tavaszi konferenciát és egy őszi szemináriumot. E rendezvények minden szervezet számára nyitottak, aki befizeti éves tagdíját és a konferencia költségeit vállalja.

A pandémiai helyzetben 2020 tavasza óta ezeket a találkozókat  online formában tartjuk meg. A 2020. november 27-i konferencián a jelenlévő országok képviselői sorra beszámoltak az országukban előállt helyzetről. Ezután lehetőségünk nyílt további kérdéseket feltenni nekik.  A jelen cikkben a 2020 őszi konferencia utáni beszélgetések tapasztalatait kívánom megosztani az érdeklődőkkel.

A kérdéseinket az AME tagok előzetes érdeklődései nyomán fogalmaztuk meg:

  • Hogyan folyik a hibrid oktatás? Hogyan lehet egy osztály egyidejűleg távoktatásban és helyszíni foglalkozásban részesíteni?
  • Hogyan értékelik a diákok munkáját? Mi történik, ha a digitális oktatás következtében egy diák lemarad, vagy nem tud teljesíteni?
  • Hogyan kommunikálnak a szülőkkel a hibrid oktatásról? Milyen visszajelzések érkeznek a szülőktől?

A holland független iskolákat képviselő szervezeti vezető elmondta, hogy az az idősebb diákok előnye, hogy önállóak. Főként az órák elején és végén kapnak némi támogatást a tanártól, az óra folyamán az önállóságukra vannak bízva annyira, amennyire ez lehetséges. A fiatalabb diákok számára nemigen tartanak hibrid oktatást.

A lemaradással kapcsolatban megtudtuk, hogy országukban ez iskoláról iskolára változó. Sok iskola a biztonság fenntartásával visszahívja a lemaradókat személyes kontaktoktatásra és külön foglalkoznak velük a lemaradás csökkentése érdekében.

A legtöbb szülő nem kedveli sem a hibrid oktatási formát, sem pedig a digitális oktatást, mivel a legtöbbjüknek el kell járni dolgozni, és ez a kicsik digitális oktatása estében nem lehetséges.

A kapcsolattartás a szülőkkel leginkább online folyik, mivel ők nem léphetnek be az iskolákba. A lemaradókkal való kapcsolattartás szintén így folyik.

Ha szükség van hibrid oktatásra, az maximum egy-két hétig tart, addig, amíg újra biztonságosan vissza lehet térni az Iskola falai közé.

Egy görögországi magániskola igazgatója –  aki egyben vezetője a déleurópai ország miénkhez hasonlító egyesületének-  arról számolt be, hogy infrastrukturálisan felkészültek az online oktatásra, mivel minden tantermük interaktív táblával, laptoppal, kamerákkal és hangszórókkal van felszerelve. A Microsoft Teams-t használják oktatási platformként. Az otthoni gyerekek láthatják laptopjukon az osztályban folyó munka internetes felületét, az interaktív táblát, és aktív toll segítségével kölcsönhatásba léphetnek vele, a kamerán keresztül láthatják a tanárt és osztálytársaikat, és hallhatják őket is. Az osztálytermi diákok e felület jobb oldali oszlopában láthatják az osztálytársaikat otthon, és hallhatják is őket. A tanár kérdéseket tehet fel a diákoknak, akik ezt hallják, látják mind az osztályteremben, mind pedig otthon. Az osztálytermi hallgatók feljöhetnek az interaktív táblára és megoldhatnak ott is gyakorlatokat, az otthoni diákok ugyanerre az aktív tollukat használhatják. A tanár megoszthatja a fájlokat és a javított házi feladatokat az adott diákkal vagy tanulócsoporttal, függetlenül attól, hogy otthon vagy az osztályteremben vannak. Ez a konfiguráció tökéletesen működik, ha az adott osztály összes szülője aláírta a GDPR-mentességet. Abban az esetben, ha néhány szülő a GDPR-ral kapcsolatos kifogással él, a dolgok bonyolultabbá válnak.

A görögországi magániskolák nagy részében egyébként a szülőknek saját fiókjuk van az iskolák „eschool” platformján. A platform megkönnyíti a video- és hangkommunikációt, valamint a fájlok cseréjét a tanárok és a szülők között. A tanárok heti menetrendet jelöltek ki erre a kommunikációra, és a szülők videó- vagy hanghívást foglalhatnak egy adott tanárnál, vagy a tanár is meghívhat egy adott szülőt ilyen találkozóra.

Az olaszországi egyházi iskolák nevében szóló igazgató iskolája aktiválta a „Didattica a Distanza Integrata” -ot (DDI; integratív / hibrid online oktatás ”) a Google által a G Suite for Education platformon keresztül olyan tanulók számára, akik valamiért nem tudnak részt venni az osztálytermi tanításon. Az iskola a Google Meet videokonferencia szolgáltatásával ütemezi és állítja be az órákat, kihasználva a Google Meet által kínált képernyőmegosztó lehetőségeket. A 6 és 10 év közötti tanulók esetében a szülők és a tanárok korlátozott számú videokonferencia-órában állapodtak meg. Ezenkívül minden gyermek képes belépni és követni a tanórákat akár személyes jelenléttel akár otthonról, köszönhetően annak, hogy a tanárok interaktív táblát (IWB; olaszul LIM „Lavagna Interattiva Multimediale”) használnak. Így az otthonról tanulók is élvezhetik a tanórákat, miközben az audio-video kapcsolatot fenntartják az egész osztállyal. Többnyira  a Google Classroom segítségével oszthatják meg feladatokat.

A hallgatók tanulmányi teljesítményét állandó értékelési kritériumok alapján értékelik a tanárok, amelyeket a tantestület hagy jóvá, és amelyek személyes vagy online oktatásra egyaránt érvényesek. Mivel szinkron tanítás nem lehetséges a tanítás teljes folyamatában, azért, hogy az otthoni tanulók ne maradjanak le, a tanulási célokat részben átszervezik a DDI (ld fentebb) vagy a teljes online oktatás (DAD; „Didattica A Distanza”) során. Az iskola olyan kompenzációs és megerősítő eszközök (pl. Alternatív oktatási stratégiák) bevezetését segíti elő, amelyek lehetővé teszik a tanárok számára a diákok előrehaladásának gondos figyelemmel kísérését és esetleg szükséges korrekcióját. Ezek alapján az iskola olyan intézkedéseket vezet be, amelyek biztosítják a megfelelő éves előrehaladást minden tanuló számára (mind az osztályteremben, mind pedig otthon). Például a tanárok adhatnak fel kvízfeladatokat a Google űrlapon keresztül, vagy tarthatnak néhány tanórán kívüli órát azoknak a diákoknak, akiknek nehézségei vannak bizonyos tantárgyakban vagy tantárgyak egy részében.

Olaszország egyházi iskoláinak döntő többségében a tanárok és az iskola vezetője többféleképpen kommunikálhat a szülőkkel a G Suite platform segítségével. Az intézményi e-maileket minden hallgató aktiválta, hogy garantálják a szülők azonosíthatóságát a virtuális környezetben. A rendszeres virtuális találkozókat és beszélgetéseket a tanárok és az egyes diákok szülei, valamint az iskola vezetője, a tanárok és a szülők közössége a Google Meet platform segítségével valósítja meg. A tanárok és a szülők közösségének virtuális találkozóin (évfolyamonként) a tanárok bemutatják az online tanítási stratégiájukat, és ha kell, egyeztetnek az egyes szülőkkel külön is. Ezeken a találkozókon a tanárok megvitatják diákjaik szüleivel az egyes tanulók tanulással kapcsolatos erősségeit és nehézségeit is, és tervet készítenek a tanulási fejlődés elősegítésére. Van, hogy a szülők olyan kéréssel állnak elő, amelynek nem tudnak eleget tenni (pl. az online oktatásban nagyobb óraszámot kérnek, vagy az ütemezettnél személyre szabottabb oktatást szeretnének).

Az Olaszország világi iskolák egy csoportja nevében szóló pedagógus az értékeléssel kapcsolatosan elmondta, hogy ez náluk elsősorban a minősítést jelenti. Szükséges a tanár számára, mert ez a visszajelzés arról, hogy mennyire voltak hatékonyak a javaslatai, és szükséges a diák számára,aki nem rendelkezik még az önértékelés eszközeivel, ezért így kap visszajelzést a tanulásban megtett útjáról. A távoktatásban még fontosabb visszajelzést adni a hallgatóknak a munkáról, mint a személyes megjelenésű oktatás esetében, ahol a tanár sokféleképpen adhat visszajelzést a diáknak. A folyamatos értékelést minden esetben elengedhetetlen tartják. A kritériumait a tantestület határozza meg, és előzetesen ismertetik a diákokkal és a családokkal. Az értékelés főbb szempontjai:

  • tanulás: kiscsoportban, tesztekkel, személyre szóló kérdésekkel, a gyerekek által feltett kérdésekkel, feladatokkal valamint elkészített és elküldött dokumentumokkal stb.
  • részvétel: jelenlét és pontosság az órákon, rendszeresség és a határidők betartása a munka során, párbeszédes interakció videokonferenciákon
  • találékonyság: problémamegoldás, az önállóan is megoldható online órák követése instrumentális és technikai problémákkal kapcsolatban is, kreativitás a munka elvégzésében, a kezdeményezés szabadsága

Görögországban a magániskolák egyik zászlóshajójában a tanárok elektronikus formában kapják meg hallgatóik házi feladatait, akár szkennelt másolatként, akár egy kézzel írott vagy gépelt munka fényképeként. Ezt a tanárok aktív tollukkal javítják, és megosztják az eredményt és a javított fájlt az adott diákkal. Vannak az osztálytermi foglalkozások során már bevált – és digitalizált – formanyomtatványaik, ezeket használják a tesztek kijelölésére és a vizsgák elvégzésére. Biztonsági intézkedéseket hoznak a másolás, a puskázás elkerülése érdekében, amely nem száz százalékosan hatékony, de a lehetőségekhez képest a legjobb, ami jelenleg rendelkezésre áll. Ennek az eljárásnak a pontosításán még dolgozni kell..

A lemaradt diákoknak egy 1–5 tanulóból álló virtuális „megerősítő” osztályhoz kell csatlakozni, amelyben egy  erre kirendelt tanár dolgozik velük a lemaradásaikon.

Csehországban szeptemberben minden oktatási intézmény kinyitott annak ellenére, hogy egész nyáron a második hullámra készültek. Amikor a számok radikálisan romlásnak indultak, online életformára kényszerült az egész ország: teljes kijárási tilalommal, minden bezárva, kizárólag a legszükségesebb mobilitás volt megengedett – természetesen az iskolákkal az élen.
A nyári felkészülés során a magániskolákban a legfontosabbnak az infrastruktúra fejlesztése volt. A cél: kamerát minden osztályterembe! Véleményük szerint az infrastrukturális befektetés a jó hibrid és digitális oktatás zavartalan, hatékony és értékes működésének záloga. Tapasztalataik szerint ez a magasabb évfolyamokon ez nem is okoz problémát. Szabályuk: amint akár csak egyvalaki hiányzik az osztályból, bekapcsolják a kamerát.

Csehországban tavasszal a digitális/hibrid oktatási forma egy lehetőség volt, a mostani helyzetben ezt kötelezővé tették. Az új, most kijött törvény értelmében mindent kötelező tanítani kell, amit amit a törvény előír. Mindenkinek jelen kell lennie valamilyen formában, nem lehet igazolás nélkül egy napot sem hiányozni. (Ennek bevezetése egyébként valóban kevesebb hiányzást eredményezett.) A digitális oktatás megvalósíthatósága az oktatásnak egy új kritériumává vált. Ezt úgy kell érteni, hogy például egy állami gimnázium digitális oktatásában a diákok 7-8 órán át ülnek a számítógép előtt, szó nélkül, mozdulatlanul, és nézik, hallgatják a tanár frontális előadását. Az alapítványi iskolákban ezzel szemben az online oktatás során 4-5 órát tartanak, közben önálló munka, interaktivitás, konzultáció, vita, beszélgetés zajlik a választott felület (Meet, Zoom, Classroom, Massenger, Whatsapp, Viber) adta lehetőségek teljes kihasználásával. A sporttevékenységek területére is bevitték a digitális platformok adta lehetőségeket, csak a tanulók otthonai által biztosított lehetőségek szabnak határt a részvételnek.
A hatékonyságról úgy kapnak visszajelzést, hogy teszteket, dolgozatokat íratnak annak érdekében, hogy lássák, mennyire „megy át” az oktatott, bemutatott, átadandó tananyag.
A januárban készülő szöveges értékelés kiemelt figyelmet kap ebben a helyzetben.

Az eddigi tapasztalatuk az, hogy a szülőkkel való kommunikáció sokkal könnyebb, érdekesebb, hatékonyabb és szorosabb volt a digitális oktatás során mint korábban. Ezért az sincs kizárva, hogy részben megtartják majd az online formát a továbbiakban is. A szülői értekezletek során mindenki betekintést engedett az otthonába, láthatóvá vált a kistestvér, a nagyi meg a kutya, a személyes környezet, és ez határozottan közelebb hozta az osztályközösségeket egymáshoz.
Természetesen lehetőség nyílik fogadóórára is, amikor a tanár és szülő (esetleg a diák is) külön megbeszélést tart személyesebb ügyekben.

Természetesen vannak, akit ez az online világ nem elégít ki: ezekkel a diákokkal és szülőkkel gyakrabban folytatnak személyes (online) beszélgetéseket. Az iskolákban (és általában a magániskolákban) működő tanácsadó központok munkája megnövekedett, megsokszorozódott.
A mostani helyzet azért jelentősen jobb a tavaszinál, a nyári – nyaralás helyetti – felkészülésnek köszönhetően.

A cikk első része itt olvasható.

Az ECNAIS bemutatása itt olvasható.

Az ECNAIS története itt olvasható.

Ajánljuk még: Vírushelyzet az európai iskolákban, 2020. április