Egyesületünk 1992 óta az alapítványi és magánfenntartású oktatási intézmények, az oktatás területén működő civil szervezetek, valamint ezen intézmények fenntartóinak jogi és érdekképviseleti szervezete, amely demokratikus önkormányzatiság elvén alapul és jogi személyként működik.

Mit kínálunk tagjainknak?

Mindenekelőtt az 1990 óta létező magánoktatási szféra közösségét, szakembereinek, intézményfenntartóinak és – vezetőinek tapasztalatát.

Továbbá tagjaink:

  • az egyesületen keresztül közvetlenül értesülhetnek a szférát érintő hírekről;
  • képviselhetik a véleményüket az oktatással, neveléssel és szakképzéssel kapcsolatos nagyobb jelentőségű, közérdekű kérdésekben: a magánfenntartójú oktatási, nevelési intézmények képviseletében ezek alapján teszünk javaslatokat a jogszabályok tervezeteivel illetve új jogszabályok megalkotásával kapcsolatban;
  • az egyesületünk kapcsolatrendszerén keresztül hatással lehetnek a rendszer egészére;
  • az egyesületünkön keresztül jogi, gazdasági, szakmai támogatást kapnak;
  • a tagozatainkon keresztül szakmai tapasztalatcseréken, tudásmegosztásokon vehetnek részt;
  • bekapcsolódhatnak egyesületünk pályázataiba;
  • híreiknek az egyesületünk fórumain publikációs lehetőséget biztosítunk.

Ezeken kívül az egyesületünk számos egyéb, sajátos probléma megoldásában nyújtott már segítséget.

Intézmények csatlakozási lehetősége:

Az egyesületnek tagja lehet minden magyarországi magánfenntartású oktatási és/vagy nevelési és/vagy szakképzési tevékenységet folytató intézmény.

Az intézménynek a felvételi kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagdíjfizetési kötelezettséget vállalja. A felvételi kérelmet az intézmény vezetőjének és a fenntartó képviselőjének egyaránt alá kell írnia.

Alapító okirat

Etikai szabályzat (átdolgozás alatt)

Tagdíjfizetési  szabályzat

Felvételi kérelem

Az felvételi kérelmet az elnökség elbírálja, és a belépés támogatása esetén a tagot nyilvántartásba veszi.

Egyéb szervezetek és személyek csatlakozási lehetősége:

Egy szervezet vagy személy az Egyesület pártoló tagja lehet, amennyiben céljainkkal egyetért, és anyag vagy dologi/szellemi természetű felajánlást tesz és ezzel támogatja az Egyesület működését, céljai elérését. A pártoló tagokat ugyanazok a jogok megilletik, mint a rendes tagokat, kivételt képez ez alól a szavazati jog.

Pártoló tagsági felvételi kérelem