DÍJ KIÍRÁS 2011

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének Várhegyi György Alapítványa 2011-ben arról döntött, hogy a szabad iskolák fennmaradásának, szakmai és szervezeti fejlődésének támogatására létrehozott szervezet a következő 10 évben olyan intézményeknek adja át az általa alapított Várhegyi György Díjat (évente egy arra érdemesnek), mely szakmai hivatása és működése szerint megfelel az Alapítvány alap célkitűzéseinek, ideológiájának, múltjának és névadójának.
Az alapítványt Várhegyi György szociológusról, az Egyesület alapító elnökéről neveztük el, akinek a rendszerváltás után legfőbb ambíciója a szabad iskolák támogatása lett, önzetlen, igényes szakmai tevékenysége ezt szolgálta.  Az Alapítvány a szabad intézményekkel összefüggő szakmai-emberi teljesítmények elismerésére hozta létre a Várhegyi György Díjat, amelyet minden évben átadunk.

A díjat annak története második dekádjában az a független oktatási intézmény kaphatja meg, mely megfelel a díj szellemének. A díjra az arra érdemeseket bárki felterjesztheti; odaítéléséről a Kuratórium dönt, amely a díjból évente egyet ítél oda.  A Várhegyi György Díjat egy, a névadó arcképét ábrázoló, fa táblára dolgozott bronz dombormű képzi.

A Várhegyi György Díjra pályázni minden év november 30-ig a jelölt intézmény tevékenységének részletes írásos bemutatásával lehet. A pályázatokat az AME, Várhegyi György Alapítvány Kuratóriuma címre kérjük küldeni az Egyesület irodájába (1032 Budapest, Kiscelli utca 78-82.).

A Kuratórium nevében: Bak Zsófia
Budapest, 2011.

—————————————————————————————————————————

DÍJ KIÍRÁS 2000

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete 2000 áprilisi közgyűlésén arról döntött, hogy a szabad iskolák fennmaradásának, szakmai és szervezeti fejlődésének támogatására alapítványt hoz létre. Az alapítványt Várhegyi György szociológusról, az Egyesület alapító elnökéről neveztük el, akinek a rendszerváltás után legfőbb ambíciója a szabad iskolák támogatása lett, önzetlen, igényes szakmai tevékenysége ezt szolgálta.  Az Alapítvány a szabad intézményekkel összefüggő szakmai-emberi teljesítmények elismerésére létrehozta a Várhegyi György Díjat, amelyet minden évben a névadó születésnapjához (december 18.) legközelebb álló szombaton adunk át.

A díjat a független oktatási intézmények érdekében kifejtett tevékenységért bárki megkaphatja, például az intézmény alapítói, korábbi és jelenlegi tanárai vagy más munkakört betöltő munkatársai, az intézményt fenntartó szervezetekben dolgozók, az intézmény érdekében munkálkodó személyek, vagy maga az intézmény. A díjra az arra érdemeseket bárki felterjesztheti; odaítéléséről a Kuratórium dönt, amely a díjból évente legfeljebb hármat ítél oda.  A Várhegyi György Díjat az időt szimbolizáló iparművészeti alkotás és jelképes pénzösszeg képzi.

A Várhegyi György Díjra pályázni minden év november 30-ig a jelölt tevékenységének részletes írásos bemutatásával lehet. A pályázatokat az AME, Várhegyi György Alapítvány Kuratóriuma címre kérjük küldeni az Egyesület irodájába (1035 Bp, Szentendrei út 9.).

A Kuratórium nevében: Bak Zsófia
Budapest, 2000.