Alapítványi és Magániskolák és -óvodák Egyesülete

Magyarországon közel 2400 feladatellátási helyen több, mint 220 000 gyerek jár óvodába, általános iskolába, gimnáziumba és egyéb középiskolába valamint alapfokú művészetoktatási intézménybe alapítvány, egyesület, közhasznú társaság, gazdasági szervezet vagy magánszemély fenntartásában működő, más szóval magánfenntartású köznevelési intézménybe.