Az ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools – Európai Független Iskolák Nemzeti Szövetségeinek Tanácsa) rövid története

1982-ben Peter Mason alapító látogatássorozatot indított az európai országok Független Iskoláinak Szövetségeihez, és 1983-ban publikálta első beszámolóját az európai színtérről. Első könyvének (Független iskolák Nyugat-Európában) köszönhette a szervezetekkel kialakult jó kapcsolatát és ismereteinek bővítését az európai helyzet kapcsán. A legjobban az lepte meg, hogy rájött, hogy a különféle típusú független iskolák nemzeti szövetségeinek nagyon kevés kapcsolata vagy ismerete volt más országbeli kollégáikról, filozófiájukról, a nemzeti rendszerekhez való viszonyukról, az általuk követett jogi szabályozások és az érintett állami támogatások mibenlétéről.

Európai szinten 1976-ban jött létre az Európai Közösség akkori hat tagjának az első oktatási cselekvési programja, amely az európai kölcsönös megértésre és együttműködésre szólít fel az oktatás területén. Azóta, bár a nemzeti oktatási rendszerek iránti felelősség továbbra is határozottan a nemzeti minisztériumok feladata, a Bizottság programjainak hatása és támogatása az európai koncepciónak a nemzeti állampolgárság mellett, valamint a diákok és a tanárok mobilitása iránt lassan, de érezhetően kiszélesítette az oktatás fókuszát a tanterv és a tanulók elvárásai tekintetében az autonóm nemzeti rendszereken belül.

Az Európa Tanács az emberi jogok két fogalmának adott teret:

  1. A választás szabadsága emberi jog, amely magában foglalja (1) a szülői választás szabadságát az oktatásban és (2) az egyének vagy egyesületek azon jogát, hogy magán-, vagy ahogy most mondjuk, független iskolákat (nem állami iskolákat) működtessenek a kormányok minimális ellenőrzése mellett.
  2. A választás szabadsága az oktatásban alapvető eleme a szabadság megőrzésének a demokratikus társadalomban.

Ezek az elvek szerepelnek az emberi jogok különféle nyilatkozataiban, köztük az akkori Európai Gazdasági Közösség minden tagja által elfogadott Európai Egyezményben. A Brit Független Iskolák Közös Tanácsának és a Skandinávia, valamint Finnország, Németország és Hollandia Független Iskoláinak Nemzeti Egyesületei ösztönzésével 1987 júliusában, Londonban egy értekezleten javaslatokat fogalmaztak meg a nemzeti szövetségek nemzetközi szövetségének létrehozására. A találkozó végén, a képviselt országok közötti jogi és gyakorlati különbségek részletes mérlegelése után, egyhangú egyetértés született abban, hogy az (akkori) Európai Gazdasági Közösség oktatási szerepének növekvő jelentősége és a tagállamok független iskoláinak alkotmányos, jogi és pénzügyi helyzetében fennálló különbségek miatt az együttműködésre szükség van.

Ezt szem előtt tartva úgy döntöttek, hogy 1988 elején, Brüsszelben ismét találkoznak, hogy megvizsgálják a Független Iskolák Nemzeti Szövetségei Európai Tanácsának létrehozására vonatkozó részletes javaslatokat. Azon év áprilisában megtették ezt az utolsó lépést, és az ECNAIS megszületett a gyakorlatilag első éves közgyűlésén. Az ECNAIS-t 1988-ban alapította két spanyol, egy portugál, három holland, egy ír, két német, egy svájci, egy norvég, egy dán, egy brit, egy belga, egy finn és egy skót szervezet.

Az ECNAIS ma egy nonprofit egyesület, amelyet a törvények szerint bejegyeztek, és amelynek székhelye Helsinkiben található.

Az AME 2007 óta tagja a szervezetnek, képviselője részt vesz az ECNAIS-t irányító testület munkájában is.

Az ECNAIS bemutatása itt olvasható.