Dobos Orsolya tanulmánya az Új Pedagógiai Szemle 2019/5-6. számában (40. oldal)

Célom ezzel az írással, hogy röviden bemutassam a tanulócsoportos működési forma jellemzőit és mindazokat a tapasztalatokat, amelyek az elmúlt évek során ebben az innovatívnak tűnő oktatási formában születtek. Szakértőként, kutatóként és tanácsadóként számos csoporttal dolgoztam együtt, tapasztalataim innen származnak. Cikkemben nem célom, hogy konkrét csoportokról adjak értékítéletet, ezért csak nagyon ritkán említek neveket. Célom viszont, hogy fogódzókat adjak a csoportok közötti tájékozódáshoz.

Olvasd tovább az UPSZ-ban!