Nyilatkozat

Oktatási és képzési rendszerünk alapvetően határozza meg társadalmunk és gazdaságunk jövőjét.
Egyesületünk számára fontos érték, hogy az oktatási rendszer szereplői, intézményei az ország teljes területén, fenntartótól függetlenül azonos célokért dolgozzanak: a gyerekek és fiatalok jövőjének építéséért, egy innovációkra képes, az új dolgok tanulására fogékony, testileg, érzelmileg és mentálisan egészségesen felnövő generáció megteremtéséért.
Fontosnak tartjuk, hogy az oktatás szereplői a többi szektorral együttműködve jelentős szerepet vállaljanak a  kreatív gondolkodás tanításának elterjesztésében, a kooperatív oktatás bevezetésében, a munka jövőbeni világában helytállni, ahhoz alkalmazkodni tudó szakemberek képzésében és kulcskompetenciáik fejlesztésében, a hátránykompenzáló, tehetséggondozó tevékenységekben, valamint Magyarország művészetoktatási értékeinek elterjesztésében.
Az iskolák – legyen szó állami vagy nem állami intézményről – műhelyek, arculatuk kialakítása több évtizedes hagyományokra épül, így a kellően nem előkészített feladatátvételek csorbíthatják a magyar köznevelés, felsőoktatás sokszínűségét, szabadságát.
Az oktatás bármely szereplőjének joga van szakmai, intézményszerkezeti autonómiájának megőrzésére, amely a nyugodt iskolai élet alapját képezi. Ez teremti meg a kísérletezésre, innovációra való lehetőséget és felkészültséget.
A több évtizedes intézményi hagyományok, jó gyakorlatok a tanárok személyes életpályáját támogatják, amelyeknek kizárólag kívülről történő átalakítása hivatásuk kiteljesedését csorbíthatja.
Az oktatás bármely szintjén a kellően nem egyeztetett, erőltetett külső beavatkozások nehezítik az intézménybe járó növendékek tanulását, a pedagógusok oktatási tevékenységét, az intézmény sikereinek, értékeinek képviseletét.
A pedagógus hivatásának, közmegegyezésen alapuló szabályok betartása melletti autonómiájának tiszteletben tartása a szakpolitika részéről alapja kell, hogy legyen a tanulási környezet biztonságos megteremtésének. A kölcsönös, kiegyensúlyozott együttműködés adja a felnövekvő generáció pozitív jövőképét.
A köznevelés, a felsőoktatás átalakítása lehet pozitív szándék, előremutató fejlesztés, azonban az érintettek teljeskörű bevonásával, szakmai, intézményi autonómiájuk megőrzésével érdemes és szabad a változtatásokat lebonyolítani.

Bp.2020.09.03.
Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnöksége