Események betöltése

« All Events

  • Ez az esemény elmúlt.

Közgyűlés

április 29 @ 15:30

A

MEGHÍVÓ

A Magyar Alapítványi,
Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete

(rövid név: Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, AME

székhely: 1035 Budapest, Szentendrei út 9.)

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alábbiakban tájékoztatjuk az AME tagjait a közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A közgyűlés helye: a Közgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 105-107. §-ai szerint elektronikus hírközlő eszköz (Zoom) igénybevételével került megtartásra akként, hogy a 2020. évi LVIII. törvény 107. § (3) bekezdése szerint az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt.

A Zoom ülésre szóló linket a Közgyűlést legalább 3 nappal megelőzően a tagok regisztrált e-mail címére fogjuk kiküldeni, illetve link igényelhető az Egyesület következő e-mail címén is: elnokseg@maganiskolak.hu

A közgyűlés időpontja: 2021. április 29. csütörtök 15:30

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

  1. Elnökségi beszámoló
  2. Tagozati beszámolók
  3. Pénzügyi beszámoló
  4. Alapszabály-módosítás
  5. Nemzetközi szervezetben való tagság megvitatása, döntés
  6. Az Egyesületbe 2020-2021-ben belépett tagok bemutatkozása

 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A pártoló és tiszteletbeli pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.

A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott.

Megismételt közgyűlés a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést 2021. május 6. csütörtökre 15:30 időpontra, szintén a Zoom felületére (online) hívjuk össze.

A Zoom ülésre szóló linket a Közgyűlést legalább 3 nappal megelőzően a tagok regisztrált e-mail címére fogjuk kiküldeni, illetve link igényelhető az Egyesület következő e-mail címén is: elnokseg@maganiskolak.hu

Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül.

Budapest, 2021.03.29.

 

Dobos Orsolya, Dr. Sipos Mihály, Molnár Lajos és Naderi Zsuzsanna AME társelnökök

 

Részletek

Dátum:
április 29
Időpont:
15:30
Esemény kategória:

Helyszín

ZOOM

Részletek

Dátum:
április 29
Időpont:
15:30
Esemény kategória:

Helyszín

ZOOM